Taking too long? Close loading screen.

باغ عباس آباد

در ۲ کیلومتری جنوب غربی آستارا روستایی وجود دارد که عباس اباد نامیده می‌شود. شهرت این روستا به دلیل بکربودن چشم اندازهای ان است؛به ویژه این روستا در کمرشکن کوه اسپیناس از رشته های کوه های تالش قرار دارد. به دلیل توسعه فیزیکی شهر و افزایش ساخت وسازها،حریم شهر به اطراف این روستا نیز کشیده شده اما مرکز آن همچنان بکر و زیبا باقی مانده است. این روستا سرشاز شالیزارهای حاصلخیز است و یکی از مرغوب ترین برنج نواحی این روستا کشت می‌شود.

یکی از دیدنی ترین قسمت های عباس آباد،باغی به همین نام است که تنها مرکز کشت چای در کل شهرستان است و ده ها سال سابقه دارد.

باغ چای عباس آباد این باغ که در دوره مظفرالدین شاه تأسیس گردیده‌است، مرکز تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد که هم اکنون در زمینه تولید انبوه نیز محصول فندق فعالیت دارد.