Taking too long? Close loading screen.

حمام گلشن

حمام گلشن لاهیجان که در محله میدان در مقابل مسجد جامع و بقعه چهارپادشاهان قرار دارد در سال ۱۲۳۹ هجری قمری زمان فتحعلی شاه قاجار و حاج علی اکبر حاکم لاهیجان ساخته شده است.

در آن زمان استفاده از حمام های داخل خانه در شمال کشور به ندرت معمول بوده و فقط شاهزادگان و امرا و حاکمان صاحب منزلی بودند که دارای حمام بود لذا بنابر ضرورت گرمابه گلشن لاهیجان در سطح وسیع و با عظمت و زیبایی خاصی ساخته شد. این گرمابه دارای دو سربینه بود( حالت اولیه) قسمت اول که ورودی های حمام به آن متصل بوده محل استفاده افراد معمولی و سربینه دوم که کوچکتر و از نظر ارتباط با هوای آزاد و سرد بیرون در امان بیشتری بود مربوط به افراد ثروتمند بوده است که در سال ۱۳۴۴ هجری شمسی به علت ادامه خیابان حافظ جنوبی بخش مهمی از سربینه بزرگ و قدیمی ازبین رفت و ارتباط اولیه حمام به هم خورد در نتیجه تغییراتی در معماری داخلی گرمابه برای ادامه استفاده از آن به وجود آمد. ازجمله تغییرات، تبدیل نظافتخانه قدیمی به سربینه بود.

بنای حمام پلان کثیر الاضلاع داشت و برای ساخت آن از آجر قرمز محلی، ساروج و گل آهک استفاده شده است. در تعمیرات  پس از زلزله گیلان برای استحکام بنا از مصالح جدید استفاده شد. در سنگ کاری شده امروزی حمام در کوچه ای در ضلع جنوب آن واقع شده استو با گذر از ورودی به رخت کن می‌رسیم. طول رخت کن حدود ۱۰ متر و در مست راست آن، اتاقکی در سطح پایین تر واقع شده که به گرمخانه معروف است.
در شمال رخت کن، صحن حمام با ده ستون قرار دارد و وسیع ترین قسمت بنا به شمار می‌رود. کف گرمابه با موزاییک و ازاره دیوار های جانبی تا ارتفاع ۱۸۰ سانتیمرت کاشی کاری جدید شده است. گنبد میانی در حدود ۸ متر ارتفاع دارد و حباب هایی بر روی آن کار گذاشته شده که نور داخل حمام را تامین می‌نماید. در فواصل کاسه برگردان به ارتفاع حدود ۵/۳ متر، فضای فوقانی را مسقف می‌سازد. در شمال شرقی صحن دو هشتی وجود دارد. اضلاع مقابل هشتی ها حدود ۵/۴ متر و ارتفاع گنبد آنها ۵/۵ متر است. در ضمن در دیوا های هر ضلع طاق نماهایی به چشم می‌خورد. کانال کوچک با شیاری آب مصرف شده دوش ها را به صحن حمام هدایت می‌کند. در جنوب هشتی دوم خزانه یا مخزن آب گرم قرار دارد.

در قسمت های مختلف حمام معمار با اسفاده از اسلوب های خاص و با انواع آجر چینی به مسقف کردن بنا همت گماشته است. گرمخانه یا فضای بالای صحن حمام در قسمت فوقانی ستون های هشت گانه میانی دارای کاربندی هشت و نیم هشت است. در بالای کاربندی ها گنبدی دیده می‌شود که فضای اصلی این قسمت را مسقف می سازد. این گنبد بزرگ ترین و بلند ترین گنبد در بنای فعلی حمام است. سقف چهار هشتی که دو به دو در شمال غربی و جنوب غربی بنای حمام واقع شده، گنبدی شکل است. خزانه یا مخزن آب گرم حمام نیز که بین هشتی ها قرار گرفته دارای گنبد با فیلپوش هایی در چهار کنج است.
حمام گلشن در فهرست آثار ملی کشور با شماره ۱۴۴۲ به ثبت رسیده است.