Taking too long? Close loading screen.

قلعه کوتول شاه

فرم بنای قلعه کوتول شاه به صورت یک بیضی بوده که زائده ای از طرف ضلع جنوبی به آن متصل می‌باشد. در قسمت جنوبی این قلعه و در کنار زائده متصل به بنا دیدبانی دو طبقه با راه پله های ارتباطی آن نمایان است و به احتمال زیاد ورودی و درگاه قلعه را تشکیل می دهند. فضاهای داخل قلعه را در حال حاضر دو فضا یکی آب انبار که در ضلع شرق بنا قرار گرفته و دیگری اتاقی که در روبروی آن و در ضلع غرب داخل بنا می‌باشد تشکیل می دهد. پوشش روی این فضاها توسط طاق های جناغی و به صورت طاق آهنگ بوده که قسمت اعظم آنها تخریب شده است.