Taking too long? Close loading screen.

موزه شیلات

مرکز تحقیقات با سابقه ۸۰ ساله در شیلات بندر انزلی اقدام به جمع آوری بیش از ۷۰ شیء و دستگاه تحقیقاتی از مجموعه تخصصی خود کرده است. این مجموعه را در یک فضای ۴۰ متر مربعی به عنوان موزه نگهداری می نمایند.

بخشی از اشیاء این موزه متعلق به موزه قدیمی مرکز تحقیقات است که در سال ۱۳۴۲ راه اندازی شده بود و تا سه سال بعد از انقلاب فعالیت داشت.
بسیاری از مسائل شامل بیولوژی آبزیان، تکنولوژی صید و فرآورده ها، شناسایی دریا، ارزیابی ذخایر آبی، تحقیق درخصوص روش های تکثیر مصنوعی آبزیان، پرورش و کنترل بهداشتی و بسیاری از فعالیت‌ها که توسط مهندسین و تکنسین‌ها و کادر تخصصی انجام می‌گیرد. در این قسمت به نوعی معرفی می‌شود. همچنین خدمات بزرگ کارشناسانی چون خانم سیمین انصاری در دهه ۴۰ به عنوان مؤسس و رئیس آزمایشگاه لینمولوژی و مهندس فرید پاک و دیگران در این موزه یادآوری می‌شود.

بازدیدکنندگان این موزه تخصصی، دانشجویان و مهندسین مرکز و مهمانان ویژه می‌باشند که با وقت قبلی و هماهنگی انجام می‌شود.