Taking too long? Close loading screen.

موزه جانور شناسی و حشرات

 

تاسیس موزه جانور شناسی و حشرات گیلان از سال 1357 به صورت گردآوری و نگهداری نمونه های جاندار آغاز شد .موزه جانور شناسی و حشرات گیلان در بنایی دو اشکوبه با زیر بنایی حدود از 600 متر مربع دایر گردیده  و  بیش از 2000 نمونه جانوری و حشره در آن نگهداری می‌شود

انواع دو زیستان ، خزنده ، پرنده ، حشره و نمونه های مختلف آزمایشگاهی و موجودات جهش یافته ژنتیکی در این مجموعه وجود دارد.

سازمان موسس: دانشگاه گیلان
نشانی: جاده تهران، مجتمع دانشگاه گیلان
تلفن: 6690388 – 0131
زمینه اصلی فعالیت تخصصی موزه: نمونه های جانوری و حشرات، آبزیان، خزندگان
تاریخ تاسیس: سال 1360
نهاد مسئول : دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان