Taking too long? Close loading screen.

موزه جانور شناسی و حشرات

 

تاسیس موزه جانور شناسی و حشرات گیلان از سال ۱۳۵۷ به صورت گردآوری و نگهداری نمونه های جاندار آغاز شد .موزه جانور شناسی و حشرات گیلان در بنایی دو اشکوبه با زیر بنایی حدود از ۶۰۰ متر مربع دایر گردیده  و  بیش از ۲۰۰۰ نمونه جانوری و حشره در آن نگهداری می‌شود

انواع دو زیستان ، خزنده ، پرنده ، حشره و نمونه های مختلف آزمایشگاهی و موجودات جهش یافته ژنتیکی در این مجموعه وجود دارد.

سازمان موسس: دانشگاه گیلان
نشانی: جاده تهران، مجتمع دانشگاه گیلان
تلفن: ۶۶۹۰۳۸۸ – ۰۱۳۱
زمینه اصلی فعالیت تخصصی موزه: نمونه های جانوری و حشرات، آبزیان، خزندگان
تاریخ تاسیس: سال ۱۳۶۰
نهاد مسئول : دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان