Taking too long? Close loading screen.

پل نیاکو

پل تاریخی نیاکو در یکی از مسیرهای فرعی و بر راه قدیمی لاهیجان به نیاکو، جسیدان و آستانه اشرفیه که در انتها به رشت ختم می‌شود، ساخته شده است. این پل در محدوده نیاکو به بازکیاگوراب بر روی یکی از شاخه های شمرود احداث شده است.  در ساخت آن آجر ، سنگ و ملات ساروج به کار رفته است .
پل نیاکو دارای یک دهانه بزرگ و ۳ دهانه کوچک در جوانب دهانه اصلی است. عرض دهانه ی بزرگ ۲/۱۷ متر، ارتفاع آن از نوک جناقی طاق تا کف، ۶۰/۵ متر و ارتفاع طاق‌های کوچک ۲متر و ۴/۱ متر و عرض آنها۸/۲ ، ۸/۳ و ۵/۲ متر است . سه دهانه کوچک استحکام بیشتری به بنای پل می‌بخشد . ارتفاع کلی پل تا سطح رودخانه حدوداً ۵/۶ متر، عرض پل ۸/۵ متر، عرض عابرروی پل ۷/۴ که با قلوه سنگها فرش شده، عرض جانپناه و سطح پل ۴۰ سانتی متر است . آجرهای به کار رفته در پل ۵×۲۰×۲۰ و ۴×۱۷×۱۷ سانتی متر است.